ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35หมายเลข
ชื่อ
ชื่อย่อ
ชื่อนักวิเคราะห์
8
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ASP
สุจิตรา  ศุภผล
7
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
BTSEC
ธีรวุฒิ  กานต์นิภากุล
4
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBSV
สุจิตรา  คงขจรกิจสุข
32
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
FES
ณาศิส  ประเสริฐกุล
34
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PST
สานุพงศ์  สุทัศน์ธรรมกุล,
ศศิกร  เจริญสุวรรณ
22
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
TRINITY
ทัชชา  ภัทรแสงไทย
26
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
UOBKHST
ธัญญา  สุทวีปราโมชานนท์
38
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
US
ศิริพร  ไกรรส


หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner