ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.18
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 588,800
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.84%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.18 - 1.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.15 - 1.50
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36ผลการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ 227.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 300% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมาจากทั้งส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายเงินลงทุนในบริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ทำให้สามารถบันทึกรายได้จากการขายหลังจากที่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ทั้งจำนวนตั้งแต่ปี 2558สรุปผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ที่สำคัญได้ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KT ZMICO) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของซีมิโก้กับธนาคารกรุงไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา แม้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีจะได้รับผลกระทบจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างซบเซา แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ดัชนี SET มาปิดสิ้นปี 2559 ที่ระดับ 1,543 จุด เพิ่มขึ้น20% จากปีก่อนหน้า ท่ามกลางการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติสูงถึง 8 หมื่นล้านบาท และแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 จะอยู่ที่ 2.57% เมื่อเทียบกับ2.80% ในปี 2558 แต่ KT ZMICO ก็ยังสามารถรักษาอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยได้ที่ 0.156% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 0.12-0.13% ทั้งนี้ ส่วนแบ่งการตลาดของ KT ZMICO ที่ลดลงเป็นผลจากการที่บริษัทไม่มีพันธมิตรธุรกิจที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทดูแลกลับเพิ่มขึ้นเป็น 174 พันล้านบาท จาก 135 พันล้านในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นการลงทุนของลูกค้าในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนบริษัทในเครืออีกแห่งคือ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (KTzRH) ที่ประเทศเมียนมาร์ แม้จะได้ดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบไปแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดจากที่กฎหมายปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนี้ได้ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี 2560 และในส่วนของธุรกิจวาณิชธนกิจนั้น แม้ต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ดีลการขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ต้องเลื่อนออกไปและมูลค่าดีลลดลงเป็น 4,938 ล้านบาท จาก 7,390 ล้านบาทในปี 2558 แต่ด้วยการที่มีธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาเข้ามาชดเชย จึงส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 235 ล้านบาท จาก 185 ล้านบาทในปี 2558 ประกอบกับที่ KT ZMICO บันทึกกำไรจากการลงทุนเป็นจำนวน 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ ทำให้ KT ZMICO ทำกำไรสุทธิรวมได้ 378 ล้านบาทในปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (SOLARIS) ทำรายได้ 105.55 ล้านบาท ลดลง 4.04% จาก 110.20 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงเป็น 11.94 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการลดลงของขนาดกองทุนตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงภายใต้การบริหาร ทั้งนี้ SOLARIS มองเห็นแนวโน้มดังกล่าวจึงเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการโดยลดขนาดของกองทุนลงนับตั้งแต่ต้นปี 2559 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ออกตั๋วแลกเงินบางรายไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้ทำให้ไม่สามารถที่จะไถ่ถอนซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 23,352 ล้านบาท เทียบกับ 28,239 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ทั้งนี้ SOLARIS กำลังมองหาการบริหารจัดการกองทุนในรูปแบบใหม่ อาทิ ไพร์เวทอีคิวตี้ทรัตส์กองทุนที่ใช้ตรรกะอัจฉริยะ (Algorithm) ในการซื้อขาย เป็นต้น เพื่อจะเป็นแหล่งรายได้ตัวใหม่

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

ในปี 2559 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ไม่เอื้ออำนวยนักสำหรับธุรกิจการประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อมาบริหาร โดยสาเหตุหนึ่งที่บริษัทไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าประมูลซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร เนื่องมาจากการแข่งขันด้านราคาที่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารงานด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่พร้อมที่จะเข้าไปจัดการหากได้สินทรัพย์ในขนาดที่ต้องการ

ธุรกิจลงทุนโดยตรง

จากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกรายได้จากการขายเงินลงทุนกลับมาส่วนหนึ่งจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าไว้ในปีก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนก็มีการเติบโตของขนาดสินทรัพย์และการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ และกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมอีก 4 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และสุขภาพ หนึ่งในจำนวนนั้นคือ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านความงามในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงที่มีชื่อเสียง และมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางขายปลีก รวมถึงเซเว่นอีเลฟเว่นสำหรับตลาดในประเทศ นอกจากนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจไปในประเทศแถบอาเซี่ยนโดยใช้รูปแบบธุรกิจเดียวกันแต่ใช้ดารานักแสดงท้องถิ่น ส่วนการลงทุนที่เหลือคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสแรกของปี 2560 สำหรับการลงทุนในบริษัท ฟินส์แอนด์พาร์ทเนอร์ เอเซีย จำกัด ก็ช่วยให้บริษัทฯเข้าถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์และสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต อย่างเช่น อาหารและไบโอเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่สุด

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบรรษัทภิบาล จึงยึดมั่นต่อการดำเนินทุกธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของบรรษัทภิบาล โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” อีกทั้งยังได้รับการประเมินบรรษัทภิบาลปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นที่จะรักษาคุณค่าขององค์กรและพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้น บริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่น องค์กรเพื่อการศึกษา องค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา เป็นต้น ในฐานะของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหาร ทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงาน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาความสำเร็จใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner