ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35ผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ไม่ปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)(ZMICO) เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KT ZMICO) และของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (SOLARIS) มีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก นอกจากมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ KT ZMICO ที่ยังไม่ฟื้นตัว บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีหุ้น EARTH เป็นหลักประกันและหลักทรัพย์อ้างอิง ในขณะที่ SOLARIS เองก็มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทำกำไรสุทธิรวมได้ 9.87 ล้านบาทเทียบกับ 277.02 ล้านในปี 2559

สรุปผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ที่สำคัญได้ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ยากลำบากของธุรกิจหลักทรัพย์ของ KT ZMICO ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ ZMICO กับธนาคารกรุงไทย รวมทั้งบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจนี้ นอกจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่ มูลค่าการซื้อขายที่ยังไม่ฟื้นตัวของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักทำให้บริษัทมีสวนแบ่งตลาดของธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงเหลือ 2.27% ในปี 2560 เทียบกับ 2.57% ในปี 2559 นอกจากนี้ KT ZMICO ยังต้องบันทึกสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 102.07 ล้านบาท จากลูกหนี้มาร์จิ้นหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในหุ้น EARTH ที่มาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้แนะนำ ส่งผลให้ ZMICO ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 5.02 ล้านบาท แม้สภาวะธุรกิจในประเทศไม่ดีนัก แต่ธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศกลับดีอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทเห็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดของธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทในตลาดหุ้นเวียดนามโดยมีจำนวนเปิดบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในขณะที่เงินลงทุนของลูกค้าบริษัทก็เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจหลักทรัพย์ของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) KT ZMICO ตั้งเป้าที่จะให้บริการทุกรูปแบบแก่ลูกค้าที่ต้องการไปลงทุนยังตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเหล่านี้ ดังนั้น ในปีนี้บริษัทได้เริ่มแนะนำบริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับตลาดหลักทรัพย์เวียดนามโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสร้างความมั่งคั่งกลับมาให้แก่ลูกค้าบริษัทในที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการนำเอานวัตกรรมด้านฟินเทคไปผนวกกับ การบริหารความมั่งคั่ง การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา KT ZMICO ได้ผนวก “Setscope” ฟินเทคที่มีปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เชื่อมต่อโปรแกรมและแอพลิเคชั่น Znet สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยตอบโจทย์นักลงทุนในการค้นหาหลักทรัพย์ (Stock Scan) ครอบคลุมหุ้นทั้งหมดในตลาดฯ และยังเป็นผู้แนะนำ (Robo Advisor) เลือกหุ้นและส่งข่าวสารให้เหมาะสมกับความต้องการเชิงลึกของนักลงทุนโดยแท้จริงในทุกมิติ นอกเหนือจากนี้บริษัทได้ทำการพัฒนา eZySmart แอพลิเคชั่น ที่มุ่งเน้นการให้บริการโดยเฉพาะในรูปแบบของ E-Service ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย” เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท ทั้งนี้ KT ZMICO ตั้งเป้าที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านฟินเทคอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นโปรกเกอร์ผู้นำเทคโนโลยี่เพื่อการลงทุนรายแรกๆของประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ในปี 2560 SOLARIS ยังคงได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ส่งผลให้บริษัทรายงานผลขาดทุน 124.09 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ SOLARIS อยู่ในขั้นตอนทางกฎมายในการเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งบริษัทเชื่อว่าผลการตัดสินของศาลที่จะออกมาในช่วงกลางปีนี้จะมีทิศทางที่เป็นบวกสำหรับบริษัท

ธุรกิจลงทุนโดยตรง

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทที่ ZMICO ได้เข้าไปลงทุน เริ่มเห็นพัฒนาการของธุรกิจที่มากขึ้น แม้บริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด (AY) (ถือหุ้นในสัดส่วน 30%) จำนวน 6.96 ล้านบาท แต่ก็คาดว่าบริษัทนี้จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากนี้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของ AY ในปีที่ผ่านมาเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจรวมทั้งการปรับเปลี่ยนสาขาเพื่อเตรียมขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่วนบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจด้านความงาม ที่ ZMICO ถือหุ้นสัดส่วน 46% แม้จะมีทำส่วนแบ่งกำไรให้บริษัทฯ ไม่มากนัก (0.36 ล้านบาท) แต่ก็เห็นความคืบหน้าของบริษัทในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อเนื่องนับจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาการลงทุนใหม่ๆ ที่เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ในที่สุด

รางวัล บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาคือ ZMICO เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รางวัล SET Award 2017 สำหรับบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” อีกทั้งยังได้รับการประเมินบรรษัทภิบาลปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นที่จะรักษาคุณค่าขององค์กรและพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในฐานะของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงาน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาความสำเร็จใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้

หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner