ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.34
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,653,600
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.74%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.34 - 1.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.60
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2560 16:38ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการประกอบธุรกิจทาง ด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางเคทีซีมิโก้ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกด้วย ดังนี้

 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่
  • ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (TCSC) ร้อยละ 18.88 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
  • ธุรกิจหลักทรัพย์ใน สปป.ลาว ผ่านการลงทุนของเคทีซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (เคทีซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30)
  • ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของเคทีซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (เคทีซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15)
 • ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
 • ธุรกิจอื่นๆ บริษัทได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

 1. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited, KTZ Ruby Hill Securities Company Limited และ Thanh Cong Securities Joint Stock Company
 3. ธุรกิจจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริสจำกัด
 4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner