ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35ดาวน์โหลดงบการเงิน

ปี 2561 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 70 KB 89 KB 946 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 196 KB 79 KB 1.67 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 55 KB 333 KB 248 KB

ปี 2560 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2560 71 KB 133 KB 396 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 75 KB 121 KB 932 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 143 KB 75 KB 467 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 55 KB 333 KB 248 KB

ปี 2559 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2559 171 KB 128 KB 498 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 80.3 KB 108 KB 280 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 197 KB 203 KB 1.75 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 66 KB 54 KB 328 KB

ปี 2558 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2558 86 KB 105 KB 501 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 99 KB 71 KB 760 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 106 KB 116 KB 517 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 86 KB 58 KB 511 KB

ปี 2557 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2557 83 KB 101 KB 445 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 96 KB 97 KB 280 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 87 KB 103 KB 409 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 85 KB 54 KB 224 KB

ปี 2556 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2556 84 KB 73 KB 375 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 95 KB 67 KB 276 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 107 KB 83 KB 389 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 87 KB 66 KB 248 KB

ปี 2555 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2555 86 KB 73 KB 543 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 143 KB 72 KB 496 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 126 KB 184 KB 1.21 MB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 89 KB 70 KB 445 KB

ปี 2554 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2554 144 KB 99 KB 469 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 109 KB 111 KB 334 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 99 KB 114 KB 428 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554 91 KB 70 KB 278 KB

ปี 2553 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2553 96 KB 74 KB 440 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553 68 KB 33 KB 189 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 36 KB 73 KB 462 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553 91 KB 67 KB 362 KB

ปี 2552 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2552 70 KB 96 KB 433 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552 95 KB 68 KB 532 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552 95 KB 78 KB 403 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552 132 KB 66 KB 325 KB

ปี 2551 งบการเงิน รายงาน หมายเหตุ
งบการเงินรายปี 2551 147 KB 66 KB 707 KB
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551 146 KB 66 KB 477 KB
       


หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner