ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,697,900
เปลี่ยนแปลง +0.01
% เปลี่ยนแปลง 0.74%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.35 - 1.37
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.19 - 1.60
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 16:39บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ “SEAMICO” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, กิจการค้าหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์, กิจการที่ปรึกษาด้านการลงทุน, กิจการประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์, กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน, กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกิจการประเภทการจัดการกองทุน บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมการลงทุนที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Values Beyond Moneyหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner