ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.34
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,653,600
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.74%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.34 - 1.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.60
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2560 16:38บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัท

ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66 2624-6399
โทรสาร: +66 2624-6398
อีเมล์: irzmico@seamico.co.th
หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner