ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 257,200
เปลี่ยนแปลง +0.01
% เปลี่ยนแปลง 1.01%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.99 - 1.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.98 - 1.29
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2562 16:38
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ
ชื่อ
จำนวนหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1.  นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 100,000,000 7.65
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 97,785,352 7.48
3.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 62,000,000 4.74
4.  OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 48,992,954 3.75
5.  นายวชิระ ทยานาราพร 34,000,000 2.60
6.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 31,764,567 2.43
7.  นายพิมล ศรีวิกรม์ 31,373,300 2.40
8.  BANK OF SINGAPORE LIMITED 27,270,410 2.09
9.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 27,000,000 2.06
10.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,775,456 1.74
11.  นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ 20,000,000 1.53
12.  น.ส.ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ 17,605,300 1.35
13.  นางศิริพร ศาตวินท์ 17,100,000 1.31
14.  นายประสาธน์ มหากิจศิริ 11,702,800 0.89
15.  นางสัญชญา รัตนะกนก 11,500,000 0.88
16.  นางทยา ทีปสุวรรณ 11,500,000 0.88
17.  นายพินิจ ขาวโต 11,064,800 0.85
18.  นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ 10,700,700 0.82
19.  นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 10,300,058 0.79
20.  นายสุประวัติ เอื้อวงศ์ตระกูล 10,000,000 0.76
21.  นายมงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์ 10,000,000 0.76
22.  นางณัชชา ลิปิพัฒนา 9,565,000 0.73
23.  นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ 9,200,033 0.70
24.  คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ 8,538,000 0.65
25.  นายบรรยง อนรรฆธรรม 7,500,000 0.57
หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner