ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.18
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 588,800
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.84%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.18 - 1.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.15 - 1.50
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

ลำดับ
ชื่อ
จำนวนหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1.  นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 100,000,000 7.65
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 85,794,520 6.56
3.  น.ส.ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ 63,945,400 4.89
4.  QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 51,707,154 3.95
5.  บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด 33,600,000 2.57
6.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 31,764,567 2.43
7.  นายพิมล ศรีวิกรม์ 31,373,300 2.40
8.  นายประสาธน์ มหากิจศิริ 31,000,000 2.37
9.  นายวชิระ ทยานาราพร 30,000,000 2.29
10.  BANK OF SINGAPORE LIMITED 27,270,410 2.09
11.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,775,456 1.74
12.  นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ 20,000,000 1.53
13.  นายพินิจ ขาวโต 18,584,700 1.42
14.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 18,245,150 1.40
15.  นางศิริพร ศาตวินท์ 17,100,000 1.31
16.  นางสัญชญา รัตนะกนก 12,000,000 0.92
17.  นายเจริญ ศักดิ์ศิริศิลป์ 11,769,500 0.90
18.  นางทยา ทีปสุวรรณ 11,500,000 0.88
19.  นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 10,246,358 0.78
20.  นายมงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์ 10,000,000 0.76
21.  นายอนุรักษ์ ธนานันท์ 10,000,000 0.76
22.  นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 9,650,000 0.74
23.  นายสุประวัติ เอื้อวงศ์ตระกูล 9,500,000 0.73
24.  นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ 9,200,033 0.70
25.  คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ 8,538,000 0.65
26.  นายรณชัย ชูอารยะประทีป 8,440,000 0.65
27.  นางณัชชา ลิปิพัฒนา 8,140,000 0.62
28.  นางพัชรา จิรรัตน์สถิต 8,000,000 0.61
29.  นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 7,336,800 0.56
หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner